تست اضطراب امتحان

تست اضطراب امتحان

محسن دادخواه
21.71 MB
دانلود
تعداد دانلود 21 بار

توضیح

این تست به سنجش اضطراب شما در زمان امتحان می پردازد. این تست کمک می کند سطح اضطراب شما شناسایی گردد تا بتوان پیش از ازمون، اضطرابتان را کاهش داده و نمره ی بهتری از امتحان حاصل کسب کنید. این تست مورد تایید کانون مشاوران ایران است

شماره پشتیبانی

02122354282

Description

This test will measure your anxiety during the exam. This test helps identify your anxiety level To reduce your anxiety before exam, and get a better score from the exam. This test is approved by the Kanon Moshaveran Iran

logo-samandehi