تبدیل عکس به متن

تبدیل عکس به متن

سید کریم حسینی کلبادی
9.94 MB
دانلود
تعداد دانلود 12626 بار

توضیح

سلام! 📷 شما میتوانید از یک صفحه که متن تایپی در آن هست عکس برای من بفرستید تا آن را به نوشته تبدیل کنم. ⬅️ کتاب ⬅️ روزنامه ⬅️ مقاله ⬅️ نامه ⬅️ متن روی صفحه موبایل ⬅️و هر متن تایپی دیگه

***روش های این برنامه از انواع متون با زبان های مختلف پشتیبانی میکند.

باز هم خبری خوب از تیم GoldenTime, همیشه دغدغه کاربران فارسی زبان بوده که تصاویری که متن فارسی داشته را به متن تبدیل کنند و این بارتیم ما روشی را طراحی کرده است که بتوانید به راحتی متن فارسی در عکس را به متن تایپی (word) تبدیل کنید.اگر شما در اینترنت جستجو کنید بسیاری از نرم افزار ها هستند که ادعای پشتیبانی از زبان فارسی را میکنند ولی در عمل میبینیم که اینچنین نیست و اگر خودمان متن را تایپ کنیم زودتر به نتیجه میرسیم ولی طی تستی که بنده از این روش داشتم دیدم که در تبدیل عکس به متن خیلی کم اشتباه داشته است و در عمل بسیار عالی و کارآمد میباشد. (در این برنامه آموزش تبدیل عکس به متن را به طور کامل می آموزید)

شماره پشتیبانی

09117946583

Description

Hello! 📷 You can send a picture from a page with a typed text to write it. ⬅️ book ⬅️ newspaper ⬅️ article ⬅️ letter ⬅️ text on mobile page ⬅⑥o any other typed text

*** The methods of this program support a variety of texts in different languages.

Again good news from the GoldenTime team has always been a concern for Farsi users who have converted Persian text-to-text images into a text and this batch we have designed a way to easily translate the Persian text into a photo into a text word (word) If you search the Internet, there are many software that claim support for the Persian language, but in practice we see that this is not the case, and if we write the text yourself, we will come to a conclusion earlier, but I saw the test I used to be. It's a little mistaken in converting a photo to text, and in practice it's great and efficient. (In this tutorial you will learn how to convert a photo into a text completely)

logo-samandehi