شفا با قرآن

شفا با قرآن

محمد رحمدل
11 MB
دانلود
تعداد دانلود 5188 بار

توضیح

برنامه شفا با قرآن پیرامون آیات قرآنی مبتنی برشفا و درمان می باشد که مشتمل بر موارد ذیل می باشد.  آیات شفا بخش و شفا بخشی قرآن - قرآن درمانی - خواص سور قرآن و همچنین درمان دردها با قرآن  و سایر موارد همچون دعاهای شفا بخش را شامل می شود 

شماره پشتیبانی

09381632507

logo-samandehi