قوانین حسابرسی

قوانین حسابرسی

امین حاجی پور
13.86 MB
دانلود
تعداد دانلود 1653 بار

توضیح

این برنامه شامل مجموع قوانین مورد نیاز حسابرسان و ذیحسابان به همراه آیین نامه ها و بخشنامه می باشد، قوانین موجود تا این لحظه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1397 به همراه پیوست ها استانداردهای حسابداری و حسابرسی قانون مدیریت خدمات کشوری قانون محاسبات عمومی کشور قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه ششم توسعه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قانون برنامه و بودجه کشور قانون بودجه 1394 قانون بودجه 1395 قانون بودجه سال 1396 قانون برگزاری مناقصات ‌- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 - قانون دیوان محاسبات کشور - قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 

  • شرایط عمومی و خصوصی پیمان -قانون رفع موانع تولید -قانون تجارت
  • آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره  
  • آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی -قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری -قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین جدید اضافه خواهند شد.

شماره پشتیبانی

09375955330

logo-samandehi