قوانین حسابرسی

قوانین حسابرسی

امین حاجی پور
12.25 MB
دانلود
تعداد دانلود 576 بار

توضیح

این برنامه شامل مجموع قوانین مورد نیاز حسابرسان و ذیحسابان به همراه آیین نامه ها و بخشنامه می باشد، قوانین موجود تا این لحظه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون بودجه سال 1396

قانون مدیریت خدمات کشوری

قانون محاسبات عمومی کشور

قانون برنامه پنجم توسعه

قانون برنامه ششم توسعه

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قانون برنامه و بودجه کشور

قانون بودجه 1394

قانون بودجه 1395

قانون برگزاری مناقصات

‌- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2

- قانون دیوان محاسبات کشور

- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

- ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 

  • شرایط عمومی و خصوصی پیمان

-قانون رفع موانع تولید

-قانون تجارت

  • آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره  

  • آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

-قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

-قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قوانین جدید اضافه خواهند شد.

شماره پشتیبانی

09375955330

logo-samandehi