تکرا(تکنیک های رادیولوژی)

تکرا(تکنیک های رادیولوژی)

علی شورگشتی
70.83 MB
دانلود
تعداد دانلود 723 بار

توضیح

اجرای اشتباه یا بی دقت تکنیک های رادیوگرافی جنرال بصورت مستقیم باعث ایجاد معایبی در کلیشه میشود و تفسیر آنرا مشکل و گاهی غیرممکن میسازد. به همین دلیل آموزش این تکنیک ها باید از زمان دانشجویی تا پایان کار حرفه ای ادامه یابد. نرم افزار های تلفن همراه بستر مناسبی جهت آموزش به موقع، کم هزینه، سریع و مطمئن هستند. نرم افزار TechRaجهت آموزش تکنیک های رادیوگرافی جنرال آماده شده تا زمینه آموزش همراه را برای دانشجویان، کارآموزان و تکنولوژیست های پرتوشناسی ایجاد کند.

منابع :ترجمه از کتاب اطلس مریل و اطلس کلارک

همچنین کلیه تصاویر از کتاب مریل گرفته شده است.

MERRILL'S Atlas of Radiographic Positions & Radiologic Procedures

کانال رادیولوژی ما :

http://Telegram.me/RadiologyTums

شماره پشتیبانی

09367082584

Description

'TechRa' SOFTWARE OF RADIOGRAPHIC POSITIONS & RADIOLOGIC PROCEDURES

logo-samandehi