ایوند - برگزارکننده

ایوند - برگزارکننده

Evand
3.91 MB
دانلود
تعداد دانلود 59 بار

توضیح

برگزارکنندگان ایوند میتوانند با استفاده از این نرم افزار بلیت شرکت کنندگان رویداد خود را اسکن کرده و آن ها را پذیرش نمایند.

همیشه آمار بلیت ها و شرکت کنندگان رویداد خود را همراه داشته باشید!

Description

Organizers can use the easy-to-use scanner to scan attendee tickets and always have their event stats in hand.