هیترو / Hitro / Hitro Passenger

هیترو / Hitro / Hitro Passenger

شهر هوشمند آستیاگ
27.94 MB
دانلود
تعداد دانلود 108 بار

توضیح

با نصب اپلیکیشن هیترو به راحتی و در کمترین زمان می توانید نزدیکترین تاکسی اطراف خود را پیدا کرده و با کمترین نرخ کرایه و طی کوتاهترین مسیر در کمال آرامش و امنیت به مقصد خود برسید. فقط کافی است برای استفاده ، مبدا و مقصد خود را مشخص کرده و درخواست را ارسال کنید تا نزدیکترین تاکسی درخواست شما را تایید کرده ، به سمت شما حرکت نماید.

شماره پشتیبانی

02187257

Description

Hitro is a ride-hailing application in Iran. With Hitro you can find Hitro drivers near you and have an easy, safe and fast trip to your destination. You just need to confirm your location and choose your destination on the map and send a request, few minutes later you will be picked up by nearest Hitro driver in your area.

logo-samandehi