سامانه پایش کیفی هوای کشور

سامانه پایش کیفی هوای کشور

مهندسی صنعت و دانش رهپویان افلاک
30.11 MB
دانلود
تعداد دانلود 1360 بار

توضیح

در این برنامه شاخص کیفیت هوای کل ایستگاه های محیط زیست کشور ایران، به تفکیک استان قابل نمایش است. شاخص های نمایش داده شده در صفحه اول، مربوط به میانگین شهرستان های استان می باشند. امکان انتخاب شهرستان مورد نظر برای نمایش میانگین شاخص ایستگاه های آن شهرستان در صفحه اول فراهم شده است. سایر صفحات، ریز داده های همه ایستگاه های استان را مانند قبل نمایش می دهند. در صفحه دوم شاخص آلاینده های مختلف به تفکیک ایستگاه و به صورت نمودار، نمایش داده شده است. در صفحه سوم شاخص کیفیت هوای هر ایستگاه روی نقشه نمایش داده می شود. راهنمای مربوط به شاخص و زمان داده ها نیز بخش تنظیمات قرار داده شده است.

Description

Air quality index (AQI) of all DoE (Department of the Environment) stations around Iran is shown for any selected province in this application. AQIs which are shown in the first page are based on mean value AQIs of county’s stations. In this case user select a county and mean AQI values of the county’s stations shown in the first page. Other pages show the detailed information of whole province stations. Index of different gasses for each station of the selected province is shown in a diagram in the second page. Location of each station with its AQI is shown in a map in the third page. Guidance of AQI and time of data is accessible through settings menu.

logo-samandehi